Սփիւռքահայ մասնագէտները կը հրաւիրուին աշխատելու ՀՀ կառավարման համակարգին մէջ

2023-02-16

ՀՀ Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը կը մեկնարկէ «Ի Գործ» 2023 ծրագրի յայտադիմումներու ընդունումը, որ սփիւռքահայ մասնագէտներուն հնարաւորութիւն կու տայ մէկ տարի ժամկէտով աշխատելու Հայաստանի պետական կառավարման 20-է աւելի մարմիններու մէջ: Ծրագրին կրնան դիմել այն սփիւռքահայ մասնագէտները, որոնք ունին Պսակաւոր Արուեստից վկայականի աստիճան եւ առնուազն 5 տարուան աշխատանքային փորձ կամ Մագիստրոսական վկայականի աստիճան (կամ համարժէք կամ աւելի բարձր) եւ 3 տարուան մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

2023 թուականի յայտադիմումները կ’ընդունուին մինչեւ Ապրիլ 5` հայերէնով, անգլերէնով եւ ռուսերէնով: Հարցազրոյցներու վերջնական փուլը յաջողութեամբ անցած մասնագէտները այս տարուան Սեպտեմբեր 1-էն աշխատանքի պիտի անցնին համապատասխան  գերատեսչութիւններու մէջ:

Ընտրուած մասնակիցներուն կը տրամադրու ճամբորդական տոմս (դէպի Հայաստան եւ հակառակ ուղղութեամբ), կեցութիւն նպաստ` ամսական 336.000 դրամ ծրագրի ընթացքին, առողջութեան ապահովագրութիւն եւ մէկ տարուան կացութեան կարգավիճակի տրամադրման վճարը:

Մասնագէտները կրնան լրացնել յայտադիմումը Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակի կայքին մէջ, հետեւեալ յղմամբ՝ http://diaspora.gov.am/hy/programs/25/fellowship:

«Ի Գործ» ծրագիրը կ’իրականացուի 4-րդ անգամ ըլլալով: Այն Հայաստանի Հանրապետութեան պատմութեան մէջ իրականցուող առաջին ծրագիրն է, որու ծիրին մէջ սփիւռքահայ մասնագէտները պետական մակարդակով կը հրաւիրուին աշխատանքի ՀՀ կառավարութեան եւ այլ գերատեսչութիւններու մէջ:

Ծրագրի ծիրին մէջ արդէն իսկ սփիւռքահայ 150 մասնագէտ աշխատանքի անցած է Հայաստանի եւ Արցախի գերատեսչութիւններուն մէջ: Ծրագրի աւարտէն յետոյ անոնց 60 տոկոսէն աւելին մշտական աշխատանքի անցած է Հայաստանի մէջ, այդ շարքին` զբաղեցնելով բարձրաստիճան պաշտօններ:

Հարցերու պարագային կարելի է կապ հաստատել ՀՀ սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակի հետ [email protected]  ել. հասցէով: