ՌԱԿ

Պըրպէնքի (ԱՄՆ) մէջ, Յունիս 19-ի առաւօտեան ժամերուն, յետ կարճատեւ հիւանդութեան, հիւանդանոցին մէջ իր մահկանացուն կնքեց Ալիս Հալէպլեանը (Ծնեալ՝ Սիմոնեան):

Սփիւռքի հայահոծ գաղութներուն մէջ օրըստօրէ ահագնացող ազգային, ընկերային, կրթական ճգնաժամերու շեմին, եւ ի մասնաւորի այս տարուայ Մայիսի կէսերուն կայացած՝ Յորդանանի Իւզպաշեան-Կիւլպէ

Մայիս 30, 2020

 

ԱՀ ԱԽ Քարտուղար
Տիար Սամուէլ Պապայեանին

Յարգարժան Պրն. Պապայեան,

Մայիս 21, 2020

 

ԱՀ Նորընտիր Նախագահ
Տիար Արայիկ Յարութիւնեանին

Մեծարգոյ Պրն. Յարութիւնեան,

Մայիս 30, 2020

 

ԱՀ ԱԳ Նախարար
Տիար Մասիս Մայիլեանին

Մեծարգոյ Պրն. Մայիլեան,

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասեան,  30 Մայիսին, ընդունած է Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ներկայացուցիչները, գլխաւորութեամբ Ատենապետ Բարդուղ Գալստեանի:

The holy Armenian Apostolic Church has had and still has its unique and irreplaceable place in Armenian reality, because it is undeniably one of the fundamental pillars of our e

Հայաստանեայց Առաքելական սուրբ եկեղեցին իր ուրոյն, անփոխարինելի տեղը ունեցած է եւ ունի հայկական իրականութեան մէջ, որովհետեւ, անուրանալիօրէն կը հանդիսանայ հիմնասիւներէն մէկը ազգայ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի դառն կսկիծով կը գոյժէ մահը հաւատաւոր, երկարամեայ կուսակցական ընկեր ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆի, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի,Մայիս