Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքը Վախճանած. Ցաւակցագիր՝ Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

2021-05-25

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ  

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնը սրտի խոր ցաւով իմացաւ մահուան գոյժը Հայ Կաթողիկէ Պատրիարք Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի.Կապրոյեանի:

Ամենապատիւ Տիրոջ մահով հայ ազգը եւ Հայ Կաթողիկէ համայնքը կորսնցուցին քաջ եւ իմաստուն հովիւ մը: Կապրոյեան պատրիարք մեծ գործ ունէր կատարելիք մեր ժողովուրդին համար ճակատագրական այս ժամանակաշրջանին, Հայաստանի, Լիբանանի թէ արտերկրի մէջ: Լիայոյս ենք, որ վախճանած Տիրոջ առաքելութիւնը պիտի շարունակէ իր արժանի յաջորդը, որովհետեւ Հայ Կաթողիկէ համայնքին մէջ չեն պակսիր խիզախ հոգեւորականներ: Աստուած հոգին լուսաւորէ եւ Հայ Կաթողիկէ համայնքի զաւակներուն ու միաբանութեան անդամներուն պարգեւէ երկնային համբերութիւն:

 

Ի Դիմաց՝

Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

Ատենադպիր                                                                        Ատենապետ

Վ.Թոսունեան                                                           Տոքթ.Ա.Տագէսեան