Բռնցքուելու Պահը Հասած է. Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան Կոչը

2020-09-29

                                                                                                                                Պէյրութ, 28 Սեպտեմբեր 2020


Անգամ մը եւս ատրպէյճանցի թշնամին, քաջալերուելով Թուրքիոյ արկածախնդրական քաղաքականութենէն, ոտնակոխելով ամէն մարդկային իրաւունք, ժողովուրդներու ինքնորոշման սրբազան իրաւունքը եւ հայ մարդուն իր հողին վրայ ազատօրէն ու արժանապատուօրէն ապրելու իրաւունքը, անցած է լայնածաւալ յարձակումի: Նպատակն է ընկճել հայու ազատատենչ ոգին, ստրկացնելու համար հայ մարդը իր հողին վրայ:

Հայը արժանատուութեամբ պիտի պատասխանէ ամէն դաւի: Հայը խաղաղաասէր է, սակայն նաեւ իր իրաւունքը պաշտպանող է: Հայը դժուարութեան ժամանակ գիտէ միանալ եւ բռունցք դառնալ ու բռնցքուելով հարուածել թշնամիին: Այո, բռնցքուելու ժամը հասած է սիրելի հայ ժողովուրդ: Մենք ետ երթալու տեղ չունինք այլեւս: Ժամն է օգնելու մեր սիրելի հայրենիքին ամէն միջոցներով թշնամիին արժանի հարուած տալու համար:

 

Ի Դիմաց՝

Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

Ատենադպիր                                      Ատենապետ

Վիգէն Թոսունեան                             Տոքթ. Աւետիս Տագէսեան