Գլխաւոր

Օրերս «Ռամկավար Մամուլ» ստացաւ բաց նամակ մը, որ կը կրէ ՌԱԿ-ի արժանահաւատ ընկերներէն Ընկ. Դոկտ. Զաւէն Եկաւեանի ստորագրութիւնը։

Պըրպէնքի (ԱՄՆ) մէջ, Յունիս 19-ի առաւօտեան ժամերուն, յետ կարճատեւ հիւանդութեան, հիւանդանոցին մէջ իր մահկանացուն կնքեց Ալիս Հալէպլեանը (Ծնեալ՝ Սիմոնեան):

Սփիւռքի հայահոծ գաղութներուն մէջ օրըստօրէ ահագնացող ազգային, ընկերային, կրթական ճգնաժամերու շեմին, եւ ի մասնաւորի այս տարուայ Մայիսի կէսերուն կայացած՝ Յորդանանի Իւզպաշեան-Կիւլպէ

Մայիս 30, 2020

 

ԱՀ ԱԳ Նախարար
Տիար Մասիս Մայիլեանին

Մեծարգոյ Պրն. Մայիլեան,

The holy Armenian Apostolic Church has had and still has its unique and irreplaceable place in Armenian reality, because it is undeniably one of the fundamental pillars of our e

Հայաստանեայց Առաքելական սուրբ եկեղեցին իր ուրոյն, անփոխարինելի տեղը ունեցած է եւ ունի հայկական իրականութեան մէջ, որովհետեւ, անուրանալիօրէն կը հանդիսանայ հիմնասիւներէն մէկը ազգայ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի դառն կսկիծով կը գոյժէ մահը հաւատաւոր, երկարամեայ կուսակցական ընկեր ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆի, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի,Մայիս

28 տարի առաջ այս օրը՝ Մայիս 8-ին, Արցախի Պաշտպանութեան բանակը եւ կամաւորական ջոկատներն ազատագրեցին Շուշին։