ՌԱԿ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան անխախտելի դաւանանքը մշտապէս եղած է անսակարկ նուիրումով, յարատեւ ծառայութիւնը մեր ժողովուրդին եւ մեր հայրենիքին, առանց զայն երբեւէ, ամենադոյզն իսկ

Երուսաղէմի մէջ, Չորեքշաբթի, 12 Յունուար, 2022-ին, իր մահկանացուն կնքած է Սուրբ Տեղեաց Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ՀԵՄ-ի ժրաջան անդամներէն ՝ Ընկ. Վարդան Գահգէճեանը։

Հայ Մամուլի ընտանիքին եւ հայ ընկերային-քաղաքական մտածողութեան մէջ ռամկավար-ազատական մամուլն ունի իր ուրոյն տեղը:

Սիրելի ՀԵՄականներ եւ հայրենակիցներ,

2021 տարին շուտով կը մօտենայ իր աւարտին եւ բոլորս միասնաբար կը դիմաւորենք գալիք՝ 2022 նոր տարին։ 

Կը բոլորենք Հայաստանի եւ համայն հայութեան համար դժուարին փորձութիւններով եւ մարտահրաւէրներով լի տարի մը: Նոր տարուան շեմին, կու գանք մեր շնորհաւորութիւնը յայտնելու եւ մաղթելու,

Անխառն հրճուանքով կը հաղորդենք թէ մեր պաշտեցեալ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան պանծալի 100-ամեակը պիտի տօնակատարուի ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, ՅՈՒՆԻՍ 22, 2022-ին, Մայր Հայրենիքի մէջ, Հայաստան

23 Նոյեմբեր 2021-ին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ Ընկ. Մայք Խարապեան 12-օրեայ աշխատանքային այցով գտնուեցաւ Երեւան:

Օրերս Երուսաղէմի ՀԵՄ-ի սկաուտական շարժումը, որ աւելի վաղ ունեցած էր իր վերամուտը կարճ հաղորդագրութեամբ մը յայտարարած է, թէ շարժումի  գայլիկները նոյնպէս պիտի վերադառնան իրենց ամէ

Մեր ժողովուրդն ու հայրենիքը դէմ յանդիման կը գտնուին արտակարգ կերպով ճգնաժամային ժամանակաշրջանի մը, որ մեզի համար կրնայ ըլլալ խստօրէն բախտորոշ։ Ծայր աստիճան ճնշող այս իրավիճակին