Կոչ՝ Մեր Պարտքն Է Ձեռք Մեկնել Արցախի Մեր Հարազատներուն

2023-10-12
Image

Բոլորս ալ տեղեակ ենք թէ ինչպիսի՜ սեւ ճակատագիր վիճակուեցաւ  Արցախի մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն, որոնք ստիպուեցան արմատախիլ ըլլալ իրենց պապենական դարաւոր բննօրանէն, ծանրագոյն հոգեվիճակով եւ շատ թշուառ պայմաններու ներքոյ։

Բացայայտ է նաեւ որ չախչապիչ մեծամասնութիւնը բռնի կերպով տեղահանուած մեր հարազատներուն ունին ծով կարիքներ, որոնք անհրաժեշտ է որ հոգացուին անմիջականօրէն եւ հետեւողական կերպով։ Չենք կրնար, անշուշտ, մեղմել իրենց սրտաճմլիկ վիշտը։ Կրնանք, սակայն, եւ անպայմանօրէն պարտինք հոգալ իրենց անմիջական պէտքերը։ Ասիկա, մեզմէ իւրաքանչիւրին, անսակարկելի պարտքն է։

Ուրեմն, անհրաժեշտ է որ անմիջապէս գործի լծուինք, որպէսզի հնարաւորին չափ շուտ եւ շարունակաբար տեղ հասցնենք մեր օժանդակութիւնները։ Դրամական կենսական յատկացումներէ բացի, ի հարկէ, մեծ կարիք կայ նաեւ հագուստեղէնի եւ դեղորայքի։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է որ, առաւելագոյն ճիգերով, աշխատանք տարուի ոչ միայն դիմելով մեր անմիջկան շրջակայքի բոլոր անդամներուն , այլ՝ օտարազգի կարեկից մեր ծանօթներուն բարեխղճութեան եւս։

Ճշմարիտ հայրենասիրութիւնը գործնականօրէն ցուցաբերելու պահն է հիմա։

Բոլորս պատուով դիմագրաւենք այս մարտահրաւէրը։

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ