Պահանջատիրական Պայքարի Կամքով

2022-04-16

Լիբանանահայ Երիտասարդական եւ Ուսանողական Միութիւններուն
անունով կը հրաւիրենք ձեզ ներկայ գտնուելու Հայոց Ցեղասպանութեան
107-Ամեակին առիթով մեր կազմակերպած միացեալ Հսկումի Երեկոյին, որ
տեղի պիտի ունենայ շաբաթ 23 ապրիլ 2022-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին,
Անթիլիասի մայրավանքի շրջափակէն ներս: 

Եկէ՛ք պահանջատիրական պայքարի կամքով մեր յարգանքի տուրքը
մատուցանենք մեր մէկ ու կէս միլիոն սուրբ նահատակներու բիւր
յիշատակին: