Ցաւակցագիրներ

2022-11-16

Կը հրատարակենք ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ Ընկ. Լեւոն Պըլըխեանի մահուան առթիւ ստացուած պաշտօնական ցաւակցագրերը:

Նոյեմբեր 11, 2022

Ազնուափայլ Ընկ. Սիլվա Պըլըխեան,
Յարգարժան Յակոբ եւ Դալար Պըլըխեաններ եւ զաւակունք,
Սիրելի Սօսի եւ Արամ,

Սրտի խոր կսկիծով իմացանք Ձեր յարգարժան ամուսնոյն, հօր եւ մեծհօր, ՌԱԿ Հիւսիսային Սուրիոյ Շրջանային վարչութիւն նախկին Ատենապետ, բազմակի փոխատենապետ, ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխատենապետ՝ Ընկ. Լեւոն Պըլըխեանի մահուան գոյժը, որ պատահեցաւ 11 Նոյեմբեր 2022-ին, Երեւանի մէջ։

Անոր մահով մենք կորսնցուցինք գաղափարի հաւատաւոր զինուորագրեալ մը, հայ ազգին աննկուն ծառայող մը: Մարդ, որ իր կեանքը իմաստաւորեց նուիրումով եւ Ռ.Ա.Կ.ի միջոցաւ գործեց յանուն մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին:

Գաղափարական կուռ կազմուածքով, ազգային բարձր նշաձողերու հաւատացող եւ այդ արժէքները կրող Ընկ. Լեւոնը, որպէս ռամկավար ազատական գաղափարախօսութեան հաւատաւոր ազգային գործիչ, կառչած մնաց կուսակցութեան սկզբունքներուն, ՌԱԿ-ի հանդէպ իր ունեցած նախանձախնդրութեան եւ յանձնառութեան գաղափարները վերածեց կեանքի, սկզբունքի ու շարունակելով քալել նուիրումի եւ մեր կուսակցութեան մեծերու գծած ուղիով՝ միշտ գերադասեց լուռ ու յամառ աշխատանքը, յանուն մեր հայրենիքին եւ ի փառս հայ ժողովուրդին։

Ընկ. Պըլըխեան, իր գիտակցական կեանքի ողջ ընթացքին, որպէս բարձրագոյն արժէք ամէն բանէ վեր դասեց հայրենիքը՝ Հայաստանը, եւ այս սկզբունքը դարձաւ կեանքի արահետ, նուիրումի ակօս, գործի, աշխատանքի նպատակ եւ միջոց:

Ան տասնամեակներ շարունակ, գտնուելով ղեկավար դիրքերու վրայ, ունեցաւ գործօն մասնակցութիւն կուսակցական, ազգային եւ համայնքային կեանքէն ներս:

Ահա այս բոլորը իր անձին մէջ գոյացնող Ընկ. Պըլըխեան այսօր կը հեռանայ մեզմէ, միանալու մեր վեհապանծ կուսակցութեան պատմական անցեալը կերտած նուիրեալներուն, գաղափարապաշտ, երախտաւոր ընկերներու հոյլին:

Այս տխուր առիթով Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան եւ համայն անդամակցութեան անունով, մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնենք, մաղթելով Ձեզի ուժ եւ կարողութիւն, գտնելու մխիթարութիւն եւ յաղթահարելու կորստեան ծանր վիշտը:

Անհուն մխիթարութիւն Ձեզի եւ բիւր յարգանք ու յաւերժական հանգիստ Ընկ. Պըլըխեանի ազնիւ հոգւոյն:

Ցաւակցութեան ամենաջերմ զգացումներով՝

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւն

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնը սրտի խոր ցաւով իմացաւ մահուան գոյժը Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան փոխատենապետ Լեւոն Պլըխեանի:

Ընկեր Լեւոն Պլըխեանի մահով, հայ ազգը եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը կորսնցուցին ազգանուէր, պայքարող, համեստ եւ լայնախոհ երախտաւոր մը, որ շատ բան տուած էր ազգին եւ Կուսակցութեան իր ժամանակէն եւ ճիգէն: Ընկեր Պլըխեանի կատարած աշխատանքը մենք պէտք է շարունակենք, որովհետեւ այն գործը որ շարունակող ունի, անպայման կը յաջողի: Այս տխուր առիթով, Լիբանանի մէջ Կուսակցութեան շրջանակին անունով մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնենք հանգուցեալ ընկերոջ ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն ու գաղափարի ընկերներուն: Աստուած հոգին լուսաւորէ մեր ազնիւ ընկերոջ:

Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2022
Ամման

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՀԱՒՈՐ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԸՆԿ. ԼԵՒՈՆ ՊԸԼԸԽԵԱՆԻ ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԱՒԱՐՏՈՎ

Հեռախօսային եւ էլէկտրոնային տեղեկագրութիւններով սրնթաց տեղեկացանք ՌԱԿ Կեդր. Վարչութեան փոխ-Ատենապետ Ընկ. Լեւոն Պըլըխեանի մշտական ննջեցեալ հանդիսանալու տխուր իրականութեան մասին:

Այս մղձաւանչային եւ զարհուրելի երեւոյթը շշմեցուց այդ բոլորին, որոնք Ընկ. Լեւոն Պըլըխեանի որդեգրած բիւրեղային թափանցիկութեան սկզբունքով ընթացք տուած էին միասնական ոգի եւ ազգային շահ հետապնդել ի նպաստ ՌԱԿ Կուսակցութեան սկզբունքներուն եւ պարտականութեանց:

ՌԱԿ Ամմանի Թէքէեան Մշակութային Միութեան եւ Ազգային Մարզական Միութեան զոյգ Վարչական Կազմերը ոգեշնչուած եւ ներշնչուած են Ընկ. Լեւոն Պըլըխեանով որպէս ՌԱԿ-Ի ՏԻՊԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ:

Գէթ տասնեակ տարիներ Սուրիա – Լիբանան – Յորդանան ՌԱԿ Շրջանային Վարչութեանց, ինչպէս եւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեանց շարունակական տարիներուն նա իր կուսակցանուէր, եզակի եւ անքննադատելի կեցուացքով հանդիսացած է ՌԱԿ Գաղափարախօսութեան եւ ազգային գիտակցութեան դրօշակակիրն ու առաջնորդը:

Մեծ է կորուստը ինչպէս Կուսակցութեան, նոյնպէս եւ Հայ Ազգին եւ հասարակութեանը:

Մեր նուազագոյն մխիթարանքը կը փակագծենք ըսելով, որ Հայրենիքիս մէջ կազմակերպուած Կուսակցութեանս Հիմնադրութեան 100 Ամեակի հանդիսութիւններուն, Ընկ. Լեւոն Պըլըխեանի կազմակերպչական աշխատանքներն ու հոգեպարար ներկայութիւնը անբացատրելիօրէն պատմականացուցած են ողջ Հարիւր ամեակը:

ՌԱԿ Ամմանի Վահան Թէքէեան Մշակութային Միութեան եւ Ազգային Մարզական Միութեան զոյգ Վարչական Կազմերը իրենց վշտակցութիւնը կը յայտնեն Ընկ. Լեւոն Պըլըխեանի այրի կողակից Ընկ.հի Սիլվա Պագգալ Պըլըխեանին, բոլոր զաւակներուն, թոռներուն եւ հարազատներուն այս տխուր իրականութեան համար: կ'աղօթենք, որ նա իր ուրոյն տեղը ունենայ երկնքի արքայութեան մէջ:

ՌԱԿ Ամմանի Վահան Թէքէեան
Մշակութային Միութեան Վարչութիւն

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ՈՉ ԵՒՍ Է ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՏԵՆԱՊԵՏ ԸՆԿ․ ԼԵՒՈՆ ՊԸԼԸԽԵԱՆԸ

Յունաստանի ՌԱԿ Շրջանային վարչութիւնը՝ խոր կսկիծով իմացաւ ընկ․ Լեւոն Պըլըխեանի անակնկալ մահուան գոյժը։ Այս տխուր առթիւ, իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին տիկնոջ, զաւակներուն, հարազատներուն, ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան անդամներուն եւ գաղափարի ընկեր-ընկերուհիներուն։

Խունկ եւ աղօթք իր անթառամ յիշատակին։

Յունաստանի ՌԱԿ Շրջանային վարչութիւն

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1