ՌԱԿ

Մեր ժողովուրդն ու հայրենիքը դէմ յանդիման կը գտնուին արտակարգ կերպով ճգնաժամային ժամանակաշրջանի մը, որ մեզի համար կրնայ ըլլալ խստօրէն բախտորոշ։ Ծայր աստիճան ճնշող այս իրավիճակին

Նախօրօք կարգադրութեամբ, Երեքշաբթի՝ 23 Հոկտեմբեր 2021-ի առաւօտեան ժամը 10։00-ին, ՌԱԿ Յունաստանի Շրջանային վարչութեան պատուիրակութիւնը, բաղկացած ատենապետ ընկ․ Գալուստ Ռուստեմեանէ,

Il est clair que, surtout après la guerre catastrophique de 44 jours, nos frères et sœurs d'Artsakh sont dans un état critique et pesant.

It is evident that especially after the catastrophic 44-days war, our brothers and sisters in Artsakh have been subjected to profound grief and suffering.

Բացորոշ է որ, յատկապէս 44-օրեայ աղէտաւոր պատերազմէն ետք, տագնապալից եւ ծանրակիր վիճակի ենթարկուած են Արցախի մեր քոյրերն ու եղբայրները։ Համատարած սուգին եւ հոգեկան տաժանելի խռովք

Երկուշաբթի, 08 Նոյեմբեր 2021-ին, Եռաբլուրի մէջ, հոգեհանգստեան արարողութիւն կատարուեցաւ, ճիշդ տարի մը առաջ Արցախի 44-օրեայ պատերազմին Շուշիի պաշտպանական մարտերուն ընթացքին նահատա

Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութենէն պատուիրակութիւն մը գլխաւորութեամբ Ընկեր Տոքթ.

           Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութենէն պատուիրակութիւն մը գլխաւորութեամբ Ընկեր Տոքթ.

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի դառն կսկիծով կը գուժէ  Ռ.Ա.Կ.-ի երկարամեայ ղեկավարներէն, Կեդրոնական վարչութեան նախկին անդամ, վաստակաշատ եւ հաւատաւոր