ՌԱԿ

1 Հոկտեմբեր 1921- 1 Հոկտեմբեր 2021:  Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը դարձաւ 100 տարեկան: Հարիւրամեայ յոբելեանի առիթով, Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնը ատենապետութեամբ Տոքթ.Աւետի

1 Հոկտեմբեր 1921- 1 Հոկտեմբեր 2021:  Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը դարձաւ 100 տարեկան: Կուսակցութիւնը,  1885-ին հիմնուած արմենականներու, վերակազմեալ հնչակեաններու սահմանադրակ

                                                                                                                                       1 Հոկտեմբեր, 2021

Արցախեան պատերազմի առաջին տարելիցի առթիւ ՌԱԿ Երուսաղէմի Շրջանային վարչութիւնը եւ Հայ Երիտասարդաց Միութիւնը հանդէս եկած են համատեղ կոչով, որ կը ներկայացնենք ստորեւ.-

Ռ.Ա.Կ.Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը շնորհաւորագիր մը յղած է Արհ. Տ. Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանին՝  Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Կաթողիկոս- Պատրիարք ընտրուելու առթիւ։

Վերջին ամիսներուն, ահաբեկումով հետեւեցանք տրտմալի այլեւայլ իրադարձութիւններու հոլովոյթին, որոնց բերումով, Լիբանան այսօր կը գտնուի տնտեսական  համընդհանուր ահռելի տագնապի եւ գահավ

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը սրտի խոր ցաւով իմացաւ մահուան գոյժը լիբանանահայ փաստաբան, մտաւորական եւ Հայ Դատի ռահվիրայ ու կուռ պաշտպան Մեթր Գաս

Խոր ցաւով վերահասու դարձանք, թէ երէկ՝ 10 Օգոստոս 2021-ին, Երեւանի մէջ իր մահկանացուն կնքած է Ռամկավար Ազատական կուսակցական շարքայիններէն լրագրող Ռաֆֆի Հերմոն Արաքս։