ՌԱԿ

Mr. Peter Maurer                                                                                   Jerusalem, 27th Nov. 2020

President of the ICRC

Պէյրութի մէջ, Նոյեմբեր 6-ին, իր մահկանացուն կնքեց ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամ, նուիրեալ գործիչ՝ Ընկ. Տօքթ. Վազգէն Ժամկոչեան (ծնեալ՝ 1968-ին):

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը սրտի դառն կսկիծով կը գուժէ հաւատաւոր կուսակցական, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամ՝ Ընկ.

2 Նոյեմբեր 2020-ի յետմիջօրէին, ժամը 2:30-ին Անթիլիասի Ս.

Երէկ` երկուշաբթի, 2 նոյեմբեր 2020-ի, ժամը 2:30-ին, Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ  ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան պատուոյ անդամ՝ Ընկ.

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի դառն կսկիծով կը գուժէ ազգային հասարակական գործիչ, հաւատաւոր վեթերան կուսակցական, ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան պատուոյ ան

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը Լիբանանի շրջանակի ղեկավար անդամներէն, հաւատաւոր Ընկ.

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 16-ին, ՌԱԿ-ի Հայ Իրաւանց Խորհուրդի նախաձեռնութեամբ, տեղի ունեցաւ դրամահաւաք շատ սեղմ շրջանակի մը ներկայութեամբ։