Յօդուածներ

Մկրտիչ Անդրանիկեան

(1851՝ Պոլիս – 1939՝ Գահիրէ)

 

Եգիպտոսի Ազգային Միութեան նախագահի պաշտօնով, երբ Միհրան Տամատեան Փարիզ կը գտնուէր՝ Հայկական Լեգէոնի կազմութեան նպատակով, առիթը կ՛ունենայ հանդիպելու Ազգային պատուիրակութեան նախագ

Միհրան Տամատեան ծնած է Պոլիս, 1864-ին: Ան Սերոբէ Տամատեանի հինգերորդ զաւակն էր:

Նախիջեւանը` Հայաստանին

«Հայաստանի Հանրապետութեան Մարտահրաւէրները» Հատորէն

Շաւարշ Հովիւեան

(1862՝ Ակն – 1937՝ Վիրճինիա)

Վեր. Արսէն Կէօրկիզեան

(Վան՝ 1889 – Փրաւիտենս՝ 1977)

Ներքեւի  յօդուածը կը ներկայացնեմ ընթերցողին, իր կամքին թողելով անոր եզրակացութիւնը:

Նուաճելով հսկայական տարածքներ, այլ ժողովուրդներու հայրենիքներէն ստեղծելով սեփական հայրենիք, իւրացնելով կամ ոչնչացնելով պարտուած ժողովուրդներու մշակոյթներ, թուրքերը չէին մոռնար ի

Վարուժան Խաչատուրեան

(1924, Լաթաքիա – 2012, Կլենտէյլ)

 

      1920-ին  Մուսթաֆա Քեմալի Լենինին ուղղուած Ապրիլ 26-ի նամակէն երկու օր յետոյ՝ Ապրիլ 28-ին, Ազրպէյճանը խաղաղ կերպով կը յայտարարէր իր «Խորհրդային» դառնալու իրողութիւնը եւ անշ