Յօդուածներ

Ազգային համաձայնութեան գաղափարը ազգային գաղափարախօսութեան հիմնադրոյթներէն է։ Որպէսզի ազգը կարողանայ գոյատեւել, կարողանայ դիմադրել պատմութեան արհաւիրքներուն, պարտաւոր է ղեկավարու

Հայոց ազգային գաղափարախօսութեան առանցքային հիմնադրոյթներէն է՝ Հայաստանի անկախ հանրապետութեան ստեղծումը, ամրապնդումը եւ հզօրացումը՝ որպէս Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանի իրականացման ն

  Քաղաքագիտութեան մէջ ընդունուած է, որ ազատականութիւնը կը հակադրուի պահպանողականութեան։ Ի սկզբանէ ալ այդպէս էր, երբ յառաջացած էին այս գաղափարախօսութիւնները ընկերա-տնտեսական եւ ք

Սեւրի հաշտութեան դաշնագիրը ստորագրուեցաւ 1920 թուականի Օգոստոս 10ին, Փարիզի արուարձաններէն Սեւրի մէջ: Թուրքիոյ Սուլթանական կառավարութեան եւ 1914-18 թթ.

Մկրտիչ Անդրանիկեան

(1851՝ Պոլիս – 1939՝ Գահիրէ)

 

Եգիպտոսի Ազգային Միութեան նախագահի պաշտօնով, երբ Միհրան Տամատեան Փարիզ կը գտնուէր՝ Հայկական Լեգէոնի կազմութեան նպատակով, առիթը կ՛ունենայ հանդիպելու Ազգային պատուիրակութեան նախագ

Միհրան Տամատեան ծնած է Պոլիս, 1864-ին: Ան Սերոբէ Տամատեանի հինգերորդ զաւակն էր:

Նախիջեւանը` Հայաստանին

«Հայաստանի Հանրապետութեան Մարտահրաւէրները» Հատորէն

Շաւարշ Հովիւեան

(1862՝ Ակն – 1937՝ Վիրճինիա)

Վեր. Արսէն Կէօրկիզեան

(Վան՝ 1889 – Փրաւիտենս՝ 1977)