Յօդուածներ

Հալէպի ՌԱԿ-ԹՄՄ-ՀԲԸՄ պանծալի եռեակին մէջ, կային բազմաթիւ երախտաւորներ ու վաստակաւորներ, որոնք ամբողջական նուիրումով ու ծառայութեամբ, փարած էին իրենց գաղափարական-մշակութային-միութ

2021 թ.ը Հայոց Պատմութեան էջերուն անցաւ իր բոլոր վերիվայրումներով:

Վաթսունամեակ մը առաջ, 1921-ին, հայ ժողովուրդի ամէնէն լուսամիտ զաւակներէն ոմանք ինչպիսիք էին Միհրան Տամատեան, Վահան Թէքէեան, ներկայացնելով Ռամկավար, Ազատական, Վերակազմեալ եւ ժողո

Մեր ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան ամէնէն սեւ, ամէնէն ողբերգական եւ ամէնէն յուսաբեկող թուականներէն մէկը, անկասկած, Հոկտեմբեր 27, 1999-ն է։

Օրեր առաջ ազգովին նշեցինք Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան երեսուներորդ տարեդարձը։ Բոլորս ալ, անտարակոյս, խորապէս պիտի փափաքէինք որ, նորագոյն մեր պատմութեան նշանակալի այս հա

Տիգրան Յ․ Պօյաճեան

( 1895`Արմտան- 1975`Պոսթոն )

Երուանդ Մեսիայեան
( 1882՝Սեբաստիա-  1956՝Նիւ Եորք)

   Երախտաւորը ծնած է Սեբաստիա 1882ին, նախնական կրթութեան համար ան կը յաճախէ Պարտիզակի նախակրթարանը։ 

Գարեգին Բաղէշճեան ( Մանուկեան)

( Վան` 1867 - Լոս Անճելըս՝ 1937 )

Այսօր հայ գրականութեան հարուստ աշխարհին մէջ իր ուրոյն տեղն ու երանգը ունեցող մեծանուն գրող Վահան Թէքէեանի ծննդեան օրն է: Ծնած ըլլալով Իսթանպուլ, 1878 թուականին, Թէքէեան մահա

Արամ ( Արիս)  Սեփեթճեան

(1934'  Ալեքսանտրէթ - 2020' Պէյրութ )